Vážení rodičia a priatelia školy,

chcel by som sa Vám veľmi poďakovať za každoročné poukazovanie 2 percent z Vašich daní:

2008: 0,00 EUR
2009: 1 350,00 EUR
2010: 11 589,92 EUR
2011: 14 470,97 EUR (PREHĽAD POUŽITIA 2% ZÍSKANÝCH V ROKU 2011)
2012: 17 786,71 EUR (PREHĽAD POUŽITIA 2% ZÍSKANÝCH V ROKU 2012)
2013: 19 156,27 EUR (PREHĽAD POUŽITIA 2% ZÍSKANÝCH V ROKU 2013)
2014: 23 022,57 EUR (PREHĽAD POUŽITIA 2% ZÍSKANÝCH V ROKU 2014)
2015: 31 939,69 EUR (PREHĽAD POUŽITIA 2% ZÍSKANÝCH V ROKU 2015)
2016: 25 273,83 EUR (PREHĽAD POUŽITIA 2% ZÍSKANÝCH V ROKU 2016)
2017: 18 577,71 EUR (PREHĽAD POUŽITIA 2% ZÍSKANÝCH V ROKU 2017)
2018: (údaje budú doplnené)

Všetky peniaze boli, sú a budú využívané na projekty pre našich žiakov a prispievajú ku kvalitnejšiemu a zaujímavejšiemu životu na našej škole.

Ste jednoducho úžasní.

Naše Rodičovské zduženie Cornus bolo úspešne zaradené do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017.

Názov: Rodičovské združenie Cornus
Forma: občianske združenie
IČO: 42181747
SID: nevypĺňa sa
Adresa: Drieňová 16, 821 03 Bratislava

Ak budeme aj v tomto roku tak úspešní ako v roku minulom, kedy sme takouto formou získali 18 577,71 €, budeme môcť pokračovať v podpore projektov prospešných pre naše deti a školu, ktorú navštevujú. O čerpaní prostriedkov získaných z 2% ste priebežne informovaní na webových stránkach školy v sekcii Rodičovské združenie Cornus a veríme, že ich účelným používaním sme si získali Vašu dôveru. Poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží, škole a našim deťom to výrazne pomôže a veľmi sa potešíme, ak sa k Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní.

Môžete využiť možnosť škole oznámiť, že ste nám svoje 2% darovali tak, že v tlačive zaškrtnete príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (nie však sumu) a my sa Vám poďakujeme aj prostredníctvom našej web/FB stránky. Veríme, že túto formu finančnej podpory využije čo najviac z Vás a tým aj Vy pomôžete skvalitniť prostredie a výučbu Vašich detí! Ďakujeme!

Ak sa rozhodnete poukázať 2% našej škole, postupujte podľa nasledovných pokynov:

1. AK STE ZAMESTNANÍ A NEPODÁVATE SI DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMI:

  • požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. 2. 2018 a tiež aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenia o zaplatení dane dane do 15.2. 2018
  • vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane
  • obe vyplnené tlačivá doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska – najneskôr do 1.5. 2018

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie a poučenie

2. FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SI PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMÉ:

  • vypočítajte si 2% z dane z príjmov
  • vyplňte príslušný formulár daňového priznania
  • riadne vyplnené tlačivo doručte v lehote – do 31.3. 2018 na Váš daňový úrad podľa miesta bydliska a v tomto termíne aj uhraďte daň

VZOR A (pre tých, ktorí sú zamestnanci a robia si daňové priznanie sami):

VZOR B (pre tých, ktorí sú živnostníci alebo mali popri zamestnaní ešte iný príjem):

3. Ak ste osoba, ktorá odpracovala minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít, môžete poukázať 3% z dane:

Ak spĺňate túto podmienku, môžete vyplniť potvrdenie na www.rozhodni.sk

4. PRÁVNICKÉ OSOBY:

Právnická osoba môže poukázať 2% z dane najneskôr v termíne do 31.03.2018, ak zároveň do tohto termínu poskytne dar minimálne vo výške 0,5% na verejnoprospešný účel. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak môže poukázať iba 1,0% z dane.

VZOR:

LETÁK NA STIAHNUTIE (bude aktualizovaný)

Ak máte záujem, informujte vedenie školy o finančnej čiastke, ktorú ste škole venovali a my Vás môžeme uviesť v zozname poskytovateľov na našej webovej stránke.
Veríme, že touto formou finančnej podpory využije čo najviac z Vás a aj Vy pomôžete skvalitniť prostredie a výučbu vašich detí.

Ďakujeme!