Dôležité termíny

PodujatieDátumČas
Triedny aktív / informačné popoludnie10.12.20181. st. – 16:30,
2. st. – 17:00
Rada rodičov3.12.201816:30
Rada školy18.2.201916:30

Aktuality

 • Prečítajte si súhrnnú správu aktivít Týždňa dobrovoľníctva (fotografie na oficiálnom FB profile)
 • Prihlášky na lyžiarsky výcvik 2019: 6. a 7. ročník8. a 9. ročník
 • Oznamujem Vám, že v zmysle § 150 odst. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľujem žiakom Základnej školy Pavla Marcelyho, Drieňová 16, BA dňa 29.10.2018 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Školský klub detí nebude v tomto čase poskytovať svoje služby. Mgr Gabrel Kalna, riaditeľ školy.
 • Zverejnené krúžky na tento školský rok
 • Žiacky parlament presunutý z infoservisu do sekcie „žiaci
 • Rodičovské združenie CORNUS – List rodičom 2018/2019
 • Tréningy krúžku gymnastiky cez TS DANCY začnú v pondelok 10/09. Viac info na FB.
 • Šachový krúžok aj v tomto školskom roku v čase 14:30 – 15:30 v 5.D. Viac info.
 • Venujte pozornosť informáciám o spracovávaní osobných údajov na ZŠ Pavla Marcelyho: DOKUMENT 1DOKUMENT2
 • Venujte pozornosť doplnenému vnútornému poriadku školy
 • Dovoľujeme si Vás osloviť a zároveň informovať o našej snahe zrevitalizovať školský areál, hlavne jeho bežeckú dráhu.
  Darovací účet: SK66 0200 0000 0024 4049 3151. Nezabudnite, že pred darovaním treba uzatvoriť darovaciu zmluvu. Ďakujeme.

Pripomíname

DOTERAZ VYZBIERANÉ: 11076 €
(Doprastav, a.s. podporil projekt
sumou 2000 EUR)

Najbližšie akcie