Hľadanie a podporovanie mladých talentov je v záujme nielen škôl a školských zariadení, ale samozrejme aj v záujme mestskej časti. Takto chceme pripraviť pre našich žiakov, teda deti z mestskej časti program, kde sa budú môcť pochváliť svojou výnimočnosťou v oblasti kultúry. Budeme sa snažiť zorganizovať takéto podujatia s každoročnou periodicitou, aby mali všetky školy možnosť predstaviť svoje talentované deti. Pre viac informácií si prezrite propozície súťaže, ak sa chcete zúčastniť aktuálneho ročníka, stiahnite si prihlášku.