Adresa: Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16, 821 03 Bratislava

Tel.: 02/ 436 31 774-6

E-mail: zsdrienova@centrum.sk

Web: zsdrienovaba.edu.sk

Administrátor: petersvatarak(at)gmail.com

(Kontakty na ostatných zamestnancov školy v sekcii „zamestnanci“)

ičo: 17337631

dičo: 2020883788

eduID: 100000228