Ponuka krúžkovj činnosti na ZŠ v školskom roku 2018/19 sa skladá z nasledovných krúžkov, začiatok krúžkovej činnosti je 24.9.2018.

Ponúkané krúžky budú finálne upravené podľa počtov prihlásených žiakov, čiže môže sa stať, že sa krúžok pre nedostatok záujemcov zruší alebo sa zmení jeho čas. Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme.

Žiaci zo zrušeného krúžku sa môžu zadarmo presunúť na iný z ponúkaných krúžkov, avšak žiaci z ostatných krúžkov sú nahlásení v danom krúžku na celý školský rok a nemôžu sa presúvať. Títo žiaci môžu navštevovať po zapalatení hodnoty vzdelávacieho poukazu aj iný krúžok.