Zvyšovanie gramotnosti na ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16