Názov projektu Vyhlasovateľ Grant (EUR) Termín začatia Termín ukončenia
Bežecká dráha (+darovacia zmluva) 11 076 04 / 2018
Skočme si spolu MÚ Ružinov 5 000 06 / 2018 12 / 2018
eTwinning – History through a story – FB stránka 02 / 2018 10 / 2018
Erasmus+: We are smarter than technology – Sme šikovnejší ako digitálne technológie (MAC, NOR, ROM, TAL, TUR) – FB stránka SAAIC 25 108 09 / 2018 08 / 2020
Škola podporujúca zdravie MŠSR, MZSR 09 / 2002 06 / 2013
Comenius: PUPILS – žiaci bojujúci o zelenšiu školu (FIN, FRA, POL, ESP) – webstránka SAAIC 21 000 09 / 2011 06 / 2016
Aces: Snehulienka a 7 dobrovoľníkov (Moldavsko) Aces 1 800 09 / 2011 04 / 2012
Aces: Komunikácia – kľúč k riešeniu konfliktov (Rumunsko) Aces 1 600 09 / 2010 04 / 2011
Aces: Pomôžme deťom začať odznova (Moldavsko, Rumunsko) – webstránka Aces 1 000 09 / 2015
Infovek MŠSR 08 / 2001 2015
Modrá škola BVS 09 / 2009
Čas premien MŠSR 09 / 2006
Supertrieda Supertrieda 09 / 2008
Školské ovocie do tried MŠSR 09 / 2009
Mliečny program MŠSR 09 / 2008
Európska značka jazykov SAAIC 09 / 2011
Projekt SME denník SME 09 / 2009 09 / 2013
Ružinovský idol ZŠ P. Marcelyho 700 03 / 2010
Zelená škola ŽIVICA 200 03 / 2010
Projekt pre zelenšiu školu BSK 1 500 04 / 2012 12 / 2012
Byť Bratislavčanom je fajn BSK 4 500 04 / 2013 12 / 2013
Bezpečná kolbežka BSK 2 000 05 / 2015 12 / 2015
Letný altánok BSK 2 500 05 / 2016 12 / 2016
Futbal – to je hra BSK 5 000 05 / 2017 10 / 2017
Byť Ružinovčanom je fajn MÚ Ružinov 5 000 05 / 2012 12 / 2012
Ružinovský náučný chodník MÚ Ružinov 5 000 05 / 2013 12 / 2013
Vezmi si raketu MÚ Ružinov 5 000 05 / 2014 12 / 2014
S kým býva Ružinov? MÚ Ružinov 4 000 05 / 2015 12 / 2015
Ružinov očami detí MÚ Ružinov 4 000 05 / 2016 12 / 2016
Lezecká stena ZRŠ Cornus 05 / 2012
Drieňoviny – školský časopis ZŠ P. Marcelyho 09 / 2009 06 / 2010
Lezenie pre všetkých ZSE 150 06 / 2016 06 / 2016
Super deň detí ZSE + ZRŠ Cornus 150 + 5 424 06 / 2016 06 / 2016
Za čistejší vzduch Nadácia Volkswagen Slvakia 2 000 10 / 2016 06 / 2017