Jednotlivých pedagógov I. a II. stupňa možno kontaktovať prostredníctvom IŽK

Vedenie školy:

Riaditeľ: Mgr. Gabriel Kalna
Zástupkyňa pre I. stupeň: Mgr. Dagmar Dubinová
Zástupkyňa pre II. stupeň: PaedDr. Katarína Procházková
Zástupkyňa pre ŠKD: Mária Špotáková

I. stupeň:

Mgr. Eva Bodláková
Mgr. Miroslav Deglovič
Mgr. Marta Hašíková
Mgr. Ema Juhászová
Mgr. Radoslava Kajanovičová
Mgr. Lucia Kissová
Mgr. Eva Koděrová
Mgr. Martin Kolenič
Mgr. Zlata Kovárová
Mgr. Andrea Marhefková
Mgr. Zdenka Maťašovská*
PaedDr. Eva Melcerová
PaedDr. Miriam Palečková
Mgr. Zuzana Pašková
Mgr. Katarína Poláčková
Mgr. Anastázia Saltzerová
Mgr. Dagmar Slivovská
Mgr. Miriam Smoláriková
Mgr. Gustáv Szilárdy
Mgr. Eva Šumná Melcer*

II. stupeň:

Mgr. Martin Bajzík
Mgr. Katarína Bálintová
Mgr. Ľubica Bibel
Mgr. Erika Borovská
Mgr. Jana Danišová
Mgr. Renáta Domoráková
Mgr. Lucia Drinková
PaedDr. Silvia Gajdošová
RNDr. Mária Galuščáková
PaedDr. Vincent Gimera
Mgr. Lucia Hadová
Mgr. Norbert Hajský
Mgr. Klaudia Horváthová
Mgr. Lucia Hostinská
Ing. Jana Jurčovičová
Mgr. Mária Košová
Mgr. Helga Kováčová
Mgr. Ivana Králová
Mgr. Ľubica Londarevová
Mgr. Katarína Mudrochová
Mgr. Lucia Pálová
Mgr. Erika Pitko
Mgr. Anna Rumanová*
Mgr. Bibiána Škerková
Mgr. Miroslav Šmál
Mgr. Peter Švatarák

Nepedagogickí zamestnanci:

Asistentka riaditeľa: Mária Kostolanská
Ekonómka: Beata Benešová
Správca siete: Radoslav Glonec
Školník: Tomáš Molnár
Vrátnička: Eva Hotová
Vrátnička: Claudia Miglierini
Upratovačka: Rozália Ďuračová
Upratovačka: Aranka Gorejová
Upratovačka: Mária Kakašová
Upratovačka: Darina Sarmányová

* materská dovolenka