Termíny najbližšieho zápisu:

12.4.2019, 14:30-18:00
13.4.2019, 08:00-12:00

K zápisu je potrebné si priniesť:

  • platný občiansky preukaz
  • rodný list dieťaťa
  • ak malo dieťa odklad, je potrebné priniesť rozhodnutie o odklade z minulého roka
  • dieťa je možné zapísať – z vážnych dôvodov – aj mimo stanoveného termínu zápisu – dohodnúť telefonicky na čísle 02 43631774

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov
č. 25/2012 z 11. decembra 2012 o určení školských obvodov základných škôl
a VZN č. 10/2015 z 1. januara 2016 o zápise dieťaťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislava – Ružinov.

Bajkalská 2 – 22, 11 – 19
Brestová
Dieňová 1 – 11
Haburská
Komárnická 1 – 28
Moldavská
Na Paši
Prešovská 38 – 46, 41 – 61
Ružinovská 3 – 9
Sabinovská
Smolnícka
Stropkovská
Svidnická
Teslová
Tokajícka 2 – 22
Trnavská cesta 34 – 82