Faktúry, zmluvy a objednávky

(zverejnené cez Trimel)

Verejné obstarávanie

(priebežne aktualizované)

Archív neaktuálnych výziev na verejné obstarávanie

Súbor na stiahnutie

Iné zverejňovanie

Protokol o zverení nehnuteľného majetku mestskej časti Ružinov do správy ZŠ Pavla Marcelyho

OZNAM: Od 1.7.2016 prebehla na našom webe kompletná zmena zverejňovania v súlade s platnými zákonmi. Všetky zmluvy a faktúry boli nahraté do nového systému a dátumy ich zverejnenia sa nemusia zhodovať so skutočným dátumom zverejnenia. Za toto sa ospravedlňujeme.

Zverejnené zmluvy nenahraté v novom systéme: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Aktualizované dňa: 16. 7. 2018